Denna webbplats är nedstängd.

12/25/2008

Konsolkriget: Xbox 360 hemliga strategi

Jag köpte av en slump Da vinci kodenpå Myrornas. Att det var skräp var naturligtvis ingen överraskning men eftersom romanen fått en sådan påverkan och blev trendskapande var det viktigt att ha läst den. Fast någon stor förlust var det ju inte då den bara kostade 10 kr och gick att läsa ut på en 1/2 dag.

Den "metodik" som författarna utnyttjat för att få en mycket underlig och nästan helt säkert felaktig slutsats att verka trolig (för en del) är inte på något sätt ny. Jag blev hur som helst inspirerad att göra exakt samma sak kring hur Microsoft skapade namnet Xbox 360. Det går inte utesluta att jag har fel men det är viktigt att du förstår att det heller inte finns något som visar det. Inte heller har jag något skäl att tro att detta skulle vara riktigt. Istället letade jag runt efter diverse symboler m.m. som för den som inte är uppmärksam får saker och ting att verka som de passar in. Bloggpostningen ska uteslutande ses som ett skämt.

Hur fick Xbox 360 sitt namn?

Titta på den här bilden av de symboler Playstation använt på sina spelkontroller sedan Playstation 1:

Hur kan det här ha en koppling till Xbox 360? Vi kommer se att kopplingen är tydlig och när vi klarar att se kopplingar visar sig ett dolt budskap. Detta budskap visar Microsoft hela strategi för konsolmarknaden...

Att demonstrera detta kräver flera steg och sådana steg har i sin rubrik markerats med arabiska siffror d.v.s. 1, 2, 3 o.s.v. Dessa stycken handlar om uttolkningen. Av och till kan vi göra en slutsats som avslöjar något av Microsoft strategi. Dessa har i sin rubrik numrerats enligt romerska siffror d.v.s. I, II, III, IV o.s.v.

1. Vad betyder ◊?

Drar vi ett streck mellan de fyra symbolerna får vi ◊. Denna symbol används inom modallogik och modallogik handlar om möjlighet, omöjlighet, nödvändighet och kontingens. Kontigens är inte ett vanligt begrepp och bör klaras eftersom det är viktigt i vår tolkning av Microsoft:

En kontingent händelse
En händelse som redan har inträffat men som inte behövde ha inträffat.

Ett kontingent påstående
Ett påstående som inte behövera vara sant men som heller inte behöver vara falskt.

I modallogik används ◊ för att uttrycka möjlighet. ◊ P säger att det är möjligt att P är sann men inte nödvändigtvis.

◊ används också för att beteckna kombinatoriska principer.

Vi kan nu dra vår första slutsats om betydelsen bakom Xbox 360:

I. ◊: Möjlighet och strategi

Xbox 360 är en satsning som kan lyckas. Det är målsättningen men det är ett nytt område för Microsoft och det är därför ett venture. Det är möjligt att de kommer lyckas men det är inte säkert.

För att lyckas tror Microsoft att de behöver förstå och tillämpa flera principer. Dessa principer byggs kombinatoriskt upp av de symboler som tillsammans skapar ◊ d.v.s. △, ▽, X, □ och ○. ◊ ska tolkas av symbolerna ▽, X, □ och ○ tillsammans.

2. Så här får vi en karta till hur vi ska hitta fram

För att tolka ut de enskilda symbolerna △, ▽, X, □ och ○ behöver vi en karta. Men vi har faktiskt redan fått denna! Kärnan i Microsoft är datavetenskapen och där har ◊ en annan betydelse. Unikt för datavetenskapn kan ◊ så vitt jag vet endast syfta på en specifik problemställning avseende organisering av objektorienterade eller objektbaserade system. För objektorienterade system handlar det om när multipla arv finns och för objektbaserade system när ett objekt innehåller andra objekt som "kolliderar". Låt oss betrakta det för objektorienterad programmering där det är enklare att förklara det kort:

 • Klasserna B och C ärver från A.
 • D ärver från både B och C.

På grund av formen kallas det ofta för diamant-problemet:

Problemet (utan att gå in på vad problemet är) uppstår när D anropar en funktion den ärvt från A via både B och C. Hur man "löser" problemet varierar mellan olika programmeringsspråk.

Vi inser att detta måste vara rätt eftersom Microsoft mycket tidigtsatsade både på objektorienterad och objektbaserad programmering. Området har alltid varit enormt viktigt för dem. Alla miljöer för programmering har alltid varit antingen objektbaserade, objektorienterade eller båda. Givetvis ville Microsoft få in denna för dom grundläggande filosofiska idéen i det hemliga budskapet! Så helt säkert är vi fortfarande på rätt väg. Vi ser det också genom att formen liknar en diamant och problemet kallas för diamant-problemet. Helt klart ville Microsoft att Xbox skulle bli "diamanten" bland spelkonsoler.

3. Vi kan nu börja läsa kartan

Vi såg i 1. att klassen som allt ärver från △. Det var med △ Microsoft började och det är därför nödvändigt att vi förstår vad △ är först och främst. Klarar vi inte det kan vi inte tolka ut något annat än eftersom allt annat ärver från △.

Vad betyder då △ som symbol? △ indikerar förändring: det är "derivata-operatorn". Tolkningen bekräftas direkt av hur knappen fungerar i Playstation-spel där den typiskt används just när spelaren vill göra en förändring av något han valt på skärmen. Vi måste därför vara på rätt väg. Vi har nu fått får första byggsten på väg till det hemliga budskapet:

II. △ är förändringen Microsoft måste möta

Microsoft såg en ny och viktig trend på konsumentmarknaden. Top-boxar till TV var på väg att bli hemmets nöjescentrum där de knöt samman TV, stereo, film o.s.v. PC med Microsoft var inte redo att ta den rollen helt enkelt därför att avståndet kunskapsmässigt hos konsumenterna var för långt. Dessutom är vi ju här vana vid att allt kommer klart i form av boxar (TV, stereo, video, TiVi o.s.v.) Out-of-box-lösningar där man inte behöver installera en massa krävdes för att folk skulle bry sig i att gå vidare med sin TV, stereo o.s.v.

Förändringen är självklart enormt viktig genom att den inkluderar flera av världens största (eller vad man då kunde så var rimligt blivande största) branscher: dataspel, film, musik, nedladdning från nätet och home-shopping. Microsoft behövde en egen lösning här och det var därför tvugna att bygga något nytt. Att det blev en spelkonsol var logiskt eftersom dataspel redan var en stor marknad och Microsoft hade stor erfarenhet här genom att PC med Microsoft Windows är världens i särklass största plattform för dataspel. Den nya spelkonsolen skulle bli det som stärkte Microsoft inför framtiden. Den var både möjlighet och förändring.

4. Vad bildar de tre undre tecknen tillsammans?

Vi har redan sett att △ är ett särskilt tecken: En större förändring som tvingar Microsoft till förändring. Drar vi nu streck mellan de tre övriga tecknen får vi △ vänd åt rakt motsatt håll: ▽. Den symmetri där tecknen speglar varandra bekräftar att vi har rätt! Detta bekräftas också av att △ och ▽ vardera har tre hörn och att antalet symboler som bildar ▽ är just tre.

Vi har redan visat △ ska tolkas som en operator och därför inser att det även gäller ▽. Men vad är nu ▽ för operator?

▽ ger den gradient som i ett vektor-fält pekar ut riktningen till den punkt där den snabbaste förändringar sker.

Aha nu ser vi att vi är på rätt väg genom att det handlar om vektor-fält. Inom dataspel har vi ju vektorgrafik! Vi kan nu dra slutsats III:

III. X, □ och ○ tillsammans ska ge den största förändringen

△ är den förändring Microsoft ser sker på marknaden. Det är denna man vill möta så att man inte kommer efter. X, □ och ○ är vad som tillsammans ska klara detta. De tillsammans ska vara den produkt på segmentet som växer snabbast. Det är givetvis en nödvändig ambition genom att spelkonsol-marknaden var helt ny för Microsoft. Snabb tillväxt var därför kritiskt.

5. Vad är X och □?

Från det tidigare inser vi att X är det första teckent i ▽. Det är X som ärver från allt annat. Dessutom pekar ju ▽ direkt på X!.

X, □ och ○ är den produkt från Microsoft som ska göra det möjligt för Microsoft att gå in och styra och fånga upp förändringen △ så att den gynnar just Microsoft. Vi kan nu bekräfta att vi är på rätt väg genom att produkt också är resultatet av en multiplikation och det första tecknet är ett X. Genom att vi i varje steg kunnat verifiera att vi dragit rätt slutsatser kan vi nu gå vidare och tolka ut X, □ och ○...

X □ ○
[X kvarstår som X därför att det är den första operatorn och indikerar att det är produkten som är viktig]
X □ ○ ->
[Alla tidigare tecken har varit en operator så det gäller också □. Operatorn □ kallas på engelska för box (jfr Conway's funktion och D'Alembert operator) och engelska är Microsofts officiella språk. Vi kan därför skriva □ som box
X Box ○

6. Vad betyder ○?

Alla andra tecken har varit operatorer så det bör även gälla ○. Här används ○ för att beteckna en funktion som är sammansatt av två funktioner. Eftersom det handlar om två produkter kan det antingen vara en eller båda av följande två fall:

X ○ □
Eller
△ ○ ▽

Tänk nu på allt tidigare har varit uppbyggt av två komponenter. ◊ av △ och ▽, X av två streck som korsar varandra, Xbox av X och box, Playstation 1 av Playstation och 1 o.s.v. Både X ○ □ och △ ○ ▽ måste därför vara aktuella.

IV: X ○ □ ger oss Xbox

X Box kan vi givetvis skriva som Xbox. X ○ □ bekräftar detta genom att det är det samma som X ○ □ d.v.s. X ○ box vilket vi ju kan förenkla till just Xbox!

7. Vad betyder △ ○ ▽?

Först och främst pekar △ ○ ▽ på att vi hade rätt i vårt första antagande d.v.s. att det var rätt att se de fyra tecknen i steg 1 som ◊. △ ○ ▽ blir ju just ◊ när de sätts samman!

Tänk nu också att vi i vårt första steg började med ◊. Nu har vi i det sista steget kommit till △ ○ ▽ som bildar just ◊. Vi har vandrat runt ett helt varv. Ett varv är 360 grader. Att vi har rätt i detta bekräftas:

 • Av att sista tecknet är just en cirkel och en cirkel är 360 grader.
 • Av att ○ också är symbolen just för grader.

V. ○ är 360

Eftersom ○ betecknar just grader behöver vi inte skriva ○ i dess första betydelse som 360 utan kan förenkla det till 360. 360 står ju här både för 360 och .

Sammanfattning: Hela namnet

▽ är den hemliga symbolen för Microsoft spelkonsol. De tre symbolerna X □ ○ som bildar ▽ har vi tolkat ut enligt:

X □ ○ ->
X box ○ ->
Xbox ○ ->
Xbox 360

QED

Sammanfattning B: Hela betydelsen

Microsoft ser en förändring i konsumentmarknaden. Spelkonsoler är inte längre bara spelkonsoler. Istället är de genom något befintligt i hemmet som har potentialen för att klara det på väg att nöjescentral för hemmet:

 • Dataspel.
 • Nedladdning av film.
 • Styrning av stereo (betänk här hemmabio-konceptet som också kommer allt mer).

Microsoft ser att Nintendo är speciellt och är mer design & koncept. Istället blev Playstation den konkurrent de satsade på att slå ut. Därför utgick de från de symboler som fanns på kontrollen till Playstation. De var emellertid då inte säkra på att de skulle klara det men såg en fantastisk möjlighet. Microsoft har också bekräftat i pressmeddelanden att den konkurrent de har är Playstation.

Produkten de skapade för detta blev X □ ○ d.v.s. Xbox 360. Xbox 360 är ▽ och den hemliga målsättningen med den är därför att införa den punkt där den snabbaste förändringen av segmentet sker. Vi får därför nu ut den hemliga filosofin och affärsplanen bakom Xbox 360. Det som ska hjälpa dem slå ut Playstation:

Xbox 360 ska vara den spelkonsol som har den snabbaste utvecklingen av hårdvara, spel och nya koncept i spelen.

Varför gjorde de så här?

Anledningen torde vara den samma som varför katolikerna smygit ut hemliga budskap och ledtrådar i tavlor, statyer m.m. utspritt över världen. Folk som bär på hemligheten vill berätta men utan att råka ulla ut. Kanske är nyckelpersoner också oroliga för att hemligheten ska dö om en olycka händer? Eller kanske döljer sig en ännu större hemlighet under budskapet? Jag lutar åt det sista och det är kanske något jag kommer följa upp i framtiden...

Läs mer

Relaterat värt att läsa på Pryltrend.com. På huvudsidan om spelkonsoler och dataspel hittar du det mesta värt att läsa som publicerats:

 • Spelkonsoler och dataspel
Läs hela...
12/23/2008

WALL-E plug

Det här plugn & play TV-spelet köpte jag idag på BR-leksaker. Det kostade tillsammans med 4 LR6 batterier 284,40 kr. Tillverkaren är Jakkspacific som gjort sig kända de senaste åren för att komma med en mängd liknande saker:

En tydligare bild på hur WALL-E TV-spelet ser ut har vi i pressbilden nedan:

Konceptet är att du kopplar TV-spelet direkt in i datorn. TV-spelet har ett eller oftast flera spel inbyggda som följer något tema. Ingen separat spelkontroll krävs utan man utnyttjar själva TV-spelet för detta också.

Därmed får man allt man behöver förutom TV med på köpet.

Jag har inte haft privilegiet att ha tillgång till en sådan här från Jakkspacific tidigare. Nu har jag iochförsig inte någon TV så jag har ingenting att koppla in den till än men jag hoppas på att få tag i en filmprojektor motsvarande:

 • Extremt liten LED-projektor med bra prestanda

Precis som jag skrev kan man på så sätt spela TV-spel utan att tvingas betala TV-licens. Det känns för mig orimligt att betala en så pass hög summa för något som håller så pass låg kvalitet som TV1 och TV2, och som jag aldrig kommer titta på. Dessutom får man då leva med att kanske finansierar något som fördummar dom som faktiskt tittar på det. Slutligen att frivilligt bidra med pengar till en statskontrollerad television styrd av politiker är ingenting jag kan eftersom jag faktiskt tror på och kämpar för demokrati i hela världen.

Att dissekera Wall-E

Jag har inte prövat mitt Wall-E TV-spel än och jag får vänta tills jag besöker någon med TV. Den huvudsakligen anledning till att jag köpte den för att vara ärlig är heller inte att jag tror att spelen ger mig något. Målgruppen är snarast gissar jag barn mellan 6 - 9 år. Istället är jag nyfiken på vad Jakkspacific bygger sina plugn & play TV-spel på för hårdvara så jag räknar med att ta isär den under julledigheten och se om jag kan lista ut det.

En teori är att de har någon mini-arkitektur byggd kring någon serie av RISC-processorer. På sådana kan de lätt emulera t.ex. Nintendo NES för de TV-spel de gjort som fanns till den liksom Atari 2006 som de gjort liknande saker till. Kostnaden per prestanda enhet är idag så lågt så de här äldre spelkonsolerna är inga problem alls att emulera utan höga kostnader. Ett exempel på det är ju förövrigt denna jag bloggade om:

 • Yuraku - Billigt 16-bitars TV-spel lånar från Wii

Läs mer

De här plug & play TV-spelen tillverkas av Jakkspacific på deras avdelning på Jakkstvgames. Nya varianter dyker upp ganska regelbundet anpassade i utseende och spel efter historiska spel som bl.a. Pac-man, en ny film eller dyligt. Långt ifrån alla som säljs finns det information om på deras hemsidor men konceptet framgår väldigt bra där:

 • www.jakkstvgames.com
 • Plug It In & Play TV Games™ (www.jakkspacific.com)

En del av deras plugn & play TV-spel har jag bloggat om tidigare och senast:

 • Arcade Gold: Joystick klar för TV med åtta spel

Tidigare bloggat kring WALL-E:

 • Wall-E lär barn bokstäver, ord, matematik, logik m.m.

Mer om TV-spel, spelkonsoler och dataspel:

 • Spelkonsoler och dataspel
Läs hela...
12/22/2008

Att äta människa: Japaner smakar bäst

Kannibalism har varit förbjudet i Papua Nya Guinea sedan lång tid. Det förekom emellertid in i modern tid hos mer isolerade stammar. De kunde bl.a. vara en del av de ritaler krigarna gjorde efter man varit i strid. En föreställning var att de delar av fienden man åt förde över delar av hans styrka. Så var det naturligtvis inte på något övernaturligt sätt. Däremot är det nog inte är orimligt att anta att proteinbrist var ganska vanligt. Efter en ansträngande strid under vilken man rent av kanske skadats och blött mycket kan säkert ett tillskott av proteiner, vitaminer och mineraler från kött som man annars fick mer sällan ha varit värdefullt. Det förekom även att döda släktningar åts som en del av ritualerna och sorgearbetet. Även denna typ av kannibalism är förbjuden liksom alla andra former sedan 1950-talet.

Vilka människor smakade bäst?

Antropologisten Olga Ammann gav sig djupt in i Papua Nya Guinea och träffade på stammar där folk ännu kunde beskriva smaken av människa. Köttet från vita uppgavs ha sämre smak. Det luktade starkt och var salt. Japaner uppgavs ha den bästa smaken och kvinnorna ska smaka bäst. Uppgifterna är inte orimliga. I många områden i Asien, t.ex. Kina, är det vanligt att västerlänningarna uppfattas lukta surt. Orsaken är troligen att vi äter mejeriprodukter vilket inte alls är lika vanligt i de här regionerna. Att vi smakar salt kan ha att göra med att många västerlänningar äter väldigt mycket salt.

Korowai kanske fortfarande äter människa

En av få stammar man tror fortfarande utövar kannibalism är Korowai. Fram till 1970-talet var världen utanför deras stam i princip okänd för dem. De bor i kojor i träden i isolerade områden. Om detta är en av de stammar Olga Ammann pratade med folk ifrån har jag inte hittat några uppgifter om. Det verkar emellertid troligt då de är kända för att påstå att detta för besökare. Man håller det också för ganska troligt att fall av kannibalism förekom in i 1990-talet.


Foto: 710928003
Licens: Creative Commons Attribution 2.0

Ritualer där man åt människa som tros ha förekommit inkluderar häxor. De som misstänktes vara häxor kunde dödas för att sedan ätas. Att detta förekommer nu är möjligt och en del i stammen påstår det. Det har emellertid föreslagits att ritualen i princip har dött ut helt men att vissa byar felaktigt påstår att det förekommer för att stimulera turismen.

Risker med att äta människa

Vanan att äta människa är inte utan risk och att döda människor kan överföra sjukdomar man annars inte hade drabbats av. Ett exempel på det är den dödliga Creutzfeldt–Jakobs sjukdom där hjärnan bryts ner av prioner. En mer känd variant på Creutzfeldt–Jakobs sjukdom är den s.k. Galna-ko sjukan. Ytterligare en variant är kuru som förekommer unikt på Papua Nya Guinea. Kuru spreds mycket sannolikt just genom kannibalism. Genom att äta hjärnan eller få i sig substans från kroppen i sår medan man slaktade kroppen fick man i sig prionerna och drabbades av sjukdomen.

Sjukdomen upptäcktes hos Fore-stammen som lever i Okapa-distriktet på Papua Nya Guinea. Ritualen som spred sjukdomen var att man åt döda släktningar. När en släktning dog slaktade släktningar på moderns sida kroppen. Armar, fötter och hjärna togs ut och bröstet öppnades för att ta ut de inre organen. De som hade dött i olyckor var särskilt efterfrågade eftersom de vanligen hade mer fett på kroppen. Denna ska ha liknat gris i smaken enligt en av de tidiga forskarna som studerade stammen.

Kuru har dykt upp igen

Sjukdomen försvann nästan helt när kannibalism förbjöds och blev mycket ovanligt. Intressant nog rapporterades det i The Lancet juni 2006 att forskare vid University College London sett att sjukdomen dykt upp igen. En möjlig orsak är längre inkubationstid förekommer hos en del smittade. I så fall är det inte orimligt att vi kommer se fler människor insjukna i Galna-ko sjukdoman.

De nya fallen av kuru var emellertid inte särskilt många och antalet som rapporterades i artikeln var 11 stycken. Samtliga av dessa hade sådan ålder att att de kan ha ätit människor medan det ännu var tillåtet. Det kan dock inte uteslutas att vanan att äta människor förekom länge efter att det blev förbjudet och att detta är orsaken till dessa fall.

Läs mer

Uppgifterna om hur olika människor smakar sägs ha publicerats i Olga Ammann bok Die letzten Papua: Kunst und Kultur der Ureinwohner Neuguineas (Sondereinband). Jag har emellertid inte läst den själv utan uppgifterna kom via Bild.com:

Kommer den i engelsk översättning ska jag dock ta och läsa den.

En annan bok jag börjat läsa idag är dock Djungelbarn av Sabine Kuegler. Hennes föräldrar gav sig djupt in i Papua Nya Guinea och hon växte upp från åtta år till 17 år hos en av stammarna. Därefter fick hon återvända till Tyskland och sedan dess har hon mått dåligt och längtat tillbaka. Vill man ha en skildring av de "primitiva" stammarna tycker jag att det är en bra bok.

Mer om sjukdomen kuru:

En lista på stammar som kannibalism tros ha förekommit bland:

Huruvida korowai fortfarande äter människa diskuteras i:

Läs hela...
12/22/2008

Förutom 4.3": 8" mini USB-monitor från Century

Jag skrev tidigare om den Mini USB-monitor som Centurykommer med (LCD-4300U). Nu berättar Century att denna även kommer i en variant med 8" skärm: LCD-8000U. Förutom storleken på LCD-skärmen ska det inte vara någon skillnad mellan dem.

Dessutom har hittade jag några filmklipp av LCD-4300U som antingen är nya eller som jag missade förra gången jag besökte deras sajt:Läs mer

Läs LCD-4300U där potentiell användning diskuteras och betydligt mer information ges:
 • Portabel bildskärm i mini för USB-porten: Century 4.3" Mini USB Monitor
Mer om hemelektronik på Pryltrend.com:
 • Hemelektronik
Information om LCD-8000U finns hos www.century.co.jp i form av ett filmklipp:
 • LCD-8000U
Inga uppgifter om pris hittades.
Läs hela...
12/22/2008

Apollo Radio i spännande design

Ska man köpa en radio kan det vara kul att välja en som har en intressant radio. Apollo Radio finns i turkos, rosa, grön, gul och grå. Designen är gjord av Pierre de Poucques och Yves Malka. Att ställa in radion sker väldigt annorlunda och för att byta kanal rotar man t.ex. höljet.

Apollo Radio

Yves Malka och Pierre de Poucques

Yves Malka föddes i Paris 1968 och gick ut Atelier programmet vid ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle) 1994.
Han arbetade som frilansande designer mellan 1994 till 1996 för Habitat. Mellan 1996 och 2002 arbetade han vid Meccano och fick tre Grand Prix du Jouet för design av leksaker.

Pierre de Poucques föddes i Tours 1972 och studerade även han vid ENSCI. Han har tidigare arbetat för Meccano, BébéConfort, Bourjois, Renault och France-Loisirs. 2001 fick han Grand Prix de la Création Coutelière de Thiers och Coram Design Award 2000 och 2001.

2003 startade Yves Malka och Pierre de Poucques tillsammans Enzyme Design.

Läs mer

Besök Enzyme Design för att se fler arbeten av Yves Malka och Pierre de Poucques: Mer om hemelektronik på Pryltrend.com:
 • Hemelektronik
Jag har inte sett Apollo Radio hos någon svensk webbutik men däremot i den engelskspråkiga www.conranusa.com:
 • Apollo Radio Green
Webbutiken har även övriga färger förutom grå.
Läs hela...
12/22/2008

Filmklipp: Slakt på 2500 delfiner i Japan

Varje år slaktas cirka 2500 delfiner i Taiji, Wakayama Prefekten, Japan, under brutala former. Först omringar båtarna delfinerna och jagar in dem i en grotta av stål. Metallstålpar i "grottan" gör att delfinernas ekolod inte fungerar och de blir förvirrade. Delfinerna håller man kvar i buren under ett dygn för att deras kött ska bli mört. Därefter dödas de under onödigt brutala former där det kan ta mycket lång tid för dem att dö.

Den amerikanska miljögruppen Oceanic Preservation Society (OPS) lyckades filma jakten i hemlighet med avancerad teknisk utrustning. Nedan finns ett filmklipp gjord om den större dokumentären. Vill man se hela dokumentären finns den tillgänglig åtminstone för medlemmar och press på OPS webbsajt. Även om filmklippet nedan inte är lika brutalt kan det vara något du behöver undvika att titta på om du är väldigt känslig.Läs mer om jakten på delfiner

Hela filmen finns på Oceanic Preservation Society (OPS) webbsajt för medlemmar och media. Bivillkoren för publicering var dock formulerade på ett sådant sätt att jag inte ser hur jag eller någon annan kan publicera filmen eller bilder från den. Hos www.opsociety.org finns dessutom flera pressmeddelanden om projektet: Filmen har också en officiell hemsida där trailern finns. Just någon information i övrigt finns emellertid inte där. Mer om jakten på delfiner finns att läsa nedan:
Läs hela...
12/21/2008

Få din Spore tillverkad som verklig figur (skulptur)

Spore är ett dataspel och en fortsättning på den omåttligt populära Sim-serien. Det började säljas 4 september 2008 i Europa men har vunnit många utmärkelser och sålt mycket bra. Spore går ut på att styra evolutionen av en varelse från mikroorganism till avancerad varelse som kan resa i rymden. Det ultimata målet är världsherravälde. Du skapar själv din varelse som lagras i en databas gemensam för hela världen och därför går att spela mot för andra spelares varelser. En trevlig detalj är att du kan välja att spela hela Spore utan att föra krig eller mörda andra varelser.

Tillverka din egen Spore-skulptur

Nu kan du få din Spore varelse tillverkad så att du har den i verkliga världen. Eller egentligen inte själva varelse utan en figur (skulptur) som föreställer den. Det finns några undantag från detta och det gäller bl.a. varelser med tunna strukturer liknande fjädrar och dyligt, stora strukturer med tunna stöd och långa tunna strukturer. Övriga av de totalt 40 000 000 varelser som spelarna hunnit skapa i Spore ska gå bra att få tillverkade.

Ett exempel på hur figurerna blir kan vi se nedan:

Spore: Figur


Tips för att få bra figurer är:
 • Att ben är viktiga. Varelser med två eller fler ben blir bra figurer.
 • Att färger ger trevliga skulpturer.
 • Större varelser blir större skulpturer och mindre varelser blir mindre som Spore-skulpturer.
Skulpturerna kan bli upp till 10.16 cm höga:

Spore-skulptur


Skulpturen skapas med s.k. 3D-printing. En tredimensionell digitial bild skrivs ut hos företaget Z Corporation på deras 3D-skrivare. 3D-skrivarna binder pulver så att delarna kan skapas direkt från digitalt data. Först sprider 3D-skrivaren ut ett tunnt lager med pulver. Därefter skriver ett ink-jet skrivarhuvud ut bindningsmedel i tvärsnittet tillsammans med färgnyansen. Efter att en kolv tryckt till det hela skapas nästa lager.

3D-skrivare
3D-skrivare från Z Corp


Mer om Spore, 3D-printing och Spore-skulpturerna (figurerna)

Läs mer om Spore-skulpturerna hos EA (leverantör av spelet), Z Corp (3D-printing) och på deras gemensamma webbplats:
 • EA and Z Corporation Partner to Make Spore Creations Come Alive (ea.com)
 • About Spore™ Sculptures (zcorp.com)
 • Spore Sculptor
Läs mer om dataspel och spelkonsoler på Pryltrend.com:
 • Spelkonsoler och dataspel
Läs mer om 3D-printing i en artikel från The Wall Street Journal:
 • How 3-D Printing Figures To Turn Web Worlds Real
Där diskuteras bl.a. hur 3D-printing används just för att skapa figurer från dataspel. Ett exempel är figurer från World of Warcraft.
Läs hela...
12/21/2008

LED-ljus på avgasröret: Ändra bilens utseende

Den här monteras på avgasröret på bilen och finns åtminstone med LED-lampor i grönt respektive blått. LED-ljuset uppges ge ifrån sig ett brilliant ljus. Vikten är ca 454 gram, diametern ca 6.2 cm och längden ca 8 cm. Den ska vara lätt att installera.Mer hos leverantören www.allaudioexpo.com: Green LED Chrome Exhaust Tip
Mer om belysning, LED och lampor på Pryltrend.com: Lampor / Ficklampor / Belysning / Facklor / Ljus

Läs hela...
12/21/2008

Sony satsar: Film

Sony låter några kommande filmer och musiksamlingar gå ut på USB. Deras USB flash drive heter MicroVault® Click och kommer först med Thrillersom är det album som sålt bäst genom tiderna.

- Vi är glada över att kunna ge konsumenterna ett nytt sätt att njuta av några av dagens mest populära titlar genom våra MicroVault Click USB flash drives . Genom att ladda dem i förväg med innehåll på detta sätt ökar vi användningen av flash minnen och erbjuder unikt värde som bara Sony kan leverera, menar Shane Higby vid Sony.Greg Sandoval vid CNET News är skeptisk till om detta blir någon framgång: Sony still believes in USB drives for music, movies (news.cnet.com). Invändningar han gör är att det är så lätt att ladda ner från iTunes och dyligt, och att ingen kommer betala mer för en film därför att den ligger på USB-minne.
Jag är dock ganska säker på han missar poängen (-__-)
 • USB-minnen går ner i pris snabbare än bredband ökar i hastighet.
 • En affär för Sony är att sälja musik och film i butik. USB är där ett alternativ till CD och DVD snarare än att vara ett alternativ för musik från iTune.
 • Användningen av USB ökar och det är menar jag mycket troligt att spel för spelkonsoler kommer distribueras den här vägen (om det inte redan sker). Det gör det möjligt att kombinera styrkan för leverantören avseende licenskostnader via kontroll över access till spelkonsolerna samtidigt som det ger billig tillverkning.
Givet detta är USB intressant för Sony även om det blir en marginalaffär nu. Och vad är kostnaden här för Sony? De lär knappast kunna förlora några stora pengar den här vägen. Sådant här lego-tillverkas efter behov och marknadsföringskostnaden för att informera om konceptet bör vara riktigt låg jämfört med det totala för film, musik och dataspel.

Läs mer om USB

Vad som publicerat om USB och USB-prylar på Pryltrend.com finns samlat här:
 • USB
Läs mer om MicroVault Click USB flash drives och film och musik på MicroVault Click USB hos sony.com:
Läs hela...
12/21/2008

Schackspel i Lego med riddare, slott, vikingar m.m.

Gillar du både att bygga i Lego och spela schack? Du är troligen inte ensam med ditt problem. [Red. Kalla det inte "ditt problem" utan "din hobby".] Att många andra drabbade finns går att se genom att det lönar sig att utveckla flera olika schackspel i Lego [Red. Ändra "drabbade" till "intresserade" före publicering]. Här har vi ett första med riddare, slott m.m. inspirerat av medeltiden:

Schackspel: Lego


När jag sökningen visade mig att fler schackspel från LEGO fanns blev jag faktiskt en lite förvånad. Här har vi nu ett med vikingar:

Schackspel: Vikingar i LEGO


Kommer ni ihåg robotarna som gick att bygga i LEGO jag bloggade om? Om inte har vi dom här: Designa och Bygg riktiga Robotar med Lego. Hos LEGO kan man läsa om en far som byggt en schackklocka till sin son med byggsatsen:

Schackklocka: LEGO


Vill du spela schack på din dator finns ett schackspel från LEGO för det också. Du kan välja mellan tema med vilda västern eller pirater. Eller kombinera båda. Soldater, pirater, indianer och cowboys är animerade.

Dataspel: Schack / LEGO


Ett till schackspel med riddare har vi nedan. Här får jag ta och påpeka att de två sidorna inte ser balanserade ut. Åtminstone om det är europeiska armborst blå har (tillskillnad från huvudsakligen vissa sämre som förekom i Kina) har jag svårt att se att röd med sina hilebarder kommer ha någon chans till seger alls:

Schackspel: Riddare i LEGO


Hilebard är förövrigt ett vapen jag
själv långt ifråni första hand skulle välja att ha på ett slagfält oavsett om fienden har armborst eller inte. Står man vakt inomhus vid en korridor eller dyligt där man har till uppgift att hålla ilskna folkmassor borta kan det kanske vara något. På ett slagfält kommer det nog alltid vara bättre att välja ett spjut om man alls behöver den här typen av vapen. Men att ställa upp mot en disciplinerad fiende beväpnad med armborst och själv ha hilebard är ingenting annat än meningslösa förluster.

Läs mer om Schack och LEGO

Tidigare bloggat om LEGO på Pryltrend.com:
 • Exklusiva prylar med inspiration från Lego
 • Dinosaurier i Lego
 • Designa och Bygg riktiga Robotar med Lego
 • R2-D2 Lego USB Flash Drive
 • Extrema prylar "inspirerade" av Lego
 • Prylar till iPod inspirerade av Lego
Här hittar du LEGO-prylarna på lego.com:

Läs hela...

Äldre inlägg